Waarom Hengstman D&B?

Wij nemen eerst natuurlijk uitgebreid de tijd om ons, samen met u, te verdiepen in uw product of dienst.

Vervolgens neemt Hengstman D&B uw opdracht aan omdat wij oprecht enthousiast over uw dienst of product zijn en staan te popelen om hier energiek ons enthousiasme over te delen.

Doordat we "nieuw” zijn met uw product of dienst zijn wij ook niet bevooroordeeld of geremd door ervaringen uit het verleden.

Hoe anders is dit voor uw eigen accountmanagers; zij worden tijdens de beursdagen uit hun comfort-zone gehaald en zijn met zoveel kennis behept dat zij in hun uitleg geneigd zijn zich te beperken tot het zakelijke en het praktische gedeelte van uw product of dienst, daar waar de eindgebruiker vaak een andere overtuiging nodig heeft om zich te laten verleiden.

Daarnaast delen zij, tijdens hun verblijf op de stand, graag de ervaringen die zij op hebben gedaan in hun werk "langs de weg” met hun collega's en zijn zij met hun hoofd vaak bij hun klanten. Logisch, want ze zijn immers accountmanager!

Uiteraard zijn uw accountmanagers wel de mensen met de meeste expertise over uw product of dienst en is hun knowhow onmisbaar in uw stand.

De medewerkers van Hengstman D&B hebben hen dan ook graag naast zich om van hun expertise gebruik te maken terwijl onze ervaringen ons leert dat dit omgekeerd ook zo is vanwege de gedrevenheid van onze medewerkers.

Vanuit dit oogpunt kunt u, tijdens de beursdagen, een deel van uw accountmanagers inzetten voor de dagelijkse gang van zaken en een, kleiner, deel van hen inzetten om onze medewerkers te ondersteunen.

Bij Hengstman D&B zijn wij dan ook van mening dat uw beursdeelname het beste resultaat oplevert als u de expertise van uw accountmanagers combineert met het energieke enthousiasme en de verkoopervaringen van de Hengstman D&B-medewerkers. 

 

De medewerkers van Hengstman D&B zijn zeer ervaren verkopers die van uw beursdeelname een succes maken.

Dit gaat volgens de pijlers van Hengstman D&B: 

 

Behoefte | Vertrouwen | Verkoop | Resultaat


Hengstman D&B is zeer onderscheidend in haar aanbod;  het leveren van personeel om uw product of dienst tijdens beurzen of congressen uitsluitend te presenteren/demonstreren laten wij graag over aan anderen.

Wij zien presenteren/demonstreren slechts als onderdeel van een hoger liggend doel.

Bij Hengstman D&B is dit hoger liggend doel altijd de verkoop van uw product en/of dienst. 

 

Behoefte

Bij Hengstman D&B zijn wij van mening dat een goede presentatie/demonstratie pas kan plaatsvinden wanneer de exacte behoefte van de beursbezoeker achterhaald is.

Het achterhalen van deze exacte behoefte vindt plaats in een gesprek waarin de beursbezoeker zich gehoord en belangrijk voelt.

Hij/zij verneemt dat het gesprek gaat over hetgeen hij/zij wil of zoekt en niet over hetgeen er wordt gepresenteerd. 


Vertrouwen

Heeft de beursbezoeker er vertrouwen in dat het bedrijf, de exposant in wiens stand hij zich begeeft, zijn behoefte kan invullen?

Wij, Hengstman D&B, vragen het hem!

Op het moment dat deze vraag bevestigend wordt beantwoord spreekt de bezoeker ook zijn vertrouwen in de verkoper uit! 

Heeft de beursbezoeker er  ook vertrouwen in dat de aangedragen oplossing zijn behoefte kan invullen?

Wij, Hengstman D&B, vragen het hem!

Op het moment dat ook deze vraag bevestigend wordt beantwoord spreekt de bezoeker dus ook zijn vertrouwen in het product of de dienst uit!

Hiermee is een betrouwbare basis gelegd voor een (in)directe verkoop en is informeren naar budget, tijdstip van levering en meer gerichte vragen volledig op zijn plaats. 

 

Verkoop

Wanneer zaken als budget, tijdstip van levering en voorwaarden ter sprake zijn gekomen tijdens het voorgaande gedeelte is de vraag "of” veranderd in "wanneer” of "welke”!

Tijdens dit gesprek zal de verkoper nog vaak terug moeten gaan naar de behoefte en de geboden invulling maar is het sluiten van een deal genaderd.

Wij, van Hengstman D&B, zijn beleefde verkopers maar schromen niet om te vragen om de deal en deze direct af te sluiten. 

 

Resultaat

U hoeft niet jarenlang ondernemer te zijn om te weten dat  verkoop onder goede condities leidt tot een goed resultaat!

Wij staan voor dat resultaat tijdens uw beursdeelname omdat wij er, qua verkoop, altijd het maximale uit weten te halen.

Garant staan voor directe verkoopresultaten zou te ver gaan; hiervoor zijn ook wij afhankelijk van vele factoren maar met de mensen van Hengstman D&B in uw stand levert uw deelname altijd resultaat op.